Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


85521 Ottobrunn, Európa
Wir suchen Dich zum 01. September 2019
Panasonic Electric Works Europe AG · Európa · Logistika · Učni
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Hamburg, Germany
19/17 - In Teilzeit (50 %) und zunächst auf 3 Jahre befristet
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Skúsení odborníci
Panasonic Marketing Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Skúsení odborníci
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Všeobecné záležitosti · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
19/82
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Študenti
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Študenti
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Študenti
Wiesbaden, Germany
JOB ADVERTISEMENT SRF 906, 19/89
Panasonic System Communications Company Europe · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Študenti
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Financie · Skúsení odborníci
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Financie · Absolventi & profesionáli
Neumünster oder Langen, Germany
19/62 & 19/63
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Študenti
Panasonic Nordic · Švédsko · Financie · Skúsení odborníci
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
19/05 - Diese Position ist zunächst auf 3 Jahre befristet.
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Skúsení odborníci
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Paris, Francúzsko
Job Advertisement SRF 886
Panasonic System Communications Company Europe · Francúzsko · Inžiniering · Skúsení odborníci
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn bei München, Germany
zunächst befristet auf 2 Jahre
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
Panasonic Electric Works Europe AG · Európa · Predaj · Skúsení odborníci
Homeoffice/Ottobrunn, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Učni
Panasonic Deutschland · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Študenti
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Financie · Skúsení odborníci
Ottobrunn bei München, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Zakaznícke služby · Absolventi & profesionáli
Homeoffice München/Landshut, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Učni
Bracknell, Berkshire, Anglicko
Panasonic United Kingdom · Anglicko · Zakaznícke služby · Absolventi & profesionáli
Bracknell, Berkshire, Anglicko
Panasonic United Kingdom · Anglicko · Marketing a rozvoj obchodu · Skúsení odborníci
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Absolventi & profesionáli
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Absolventi & profesionáli
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Financie · Skúsení odborníci
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Skúsení odborníci
Panasonic System Communications Company Europe · Germany · Inžiniering · Študenti
Ottobrunn bei München, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Financie · Skúsení odborníci
Field based, Francúzsko
JOB ADVERTISEMENT SRF 872
Panasonic System Communications Company Europe · Francúzsko · Predaj · Skúsení odborníci
Panasonic Deutschland · Germany · Administratíva a podnikové služby · Učni
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Ottobrunn, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
Bracknell, Berkshire, Anglicko
Panasonic United Kingdom · Anglicko · Inžiniering · Skúsení odborníci
Ottobrunn bei München, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Financie · Skúsení odborníci
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Logistika · Absolventi & profesionáli
Hamburg oder München (Ottobrunn), Germany
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Študenti
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Wiesbaden, Germany
19/18
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Ottobrunn near Munich, Germany
in home office
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Administratíva a podnikové služby · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Logistika · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Zakaznícke služby · Skúsení odborníci
Field based, Germany
Job Advertisement PSCEU 904 (19/33)
Panasonic System Communications Company Europe · Germany · Inžiniering · Skúsení odborníci
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Wiesbaden, Germany
19/18
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Field based, Germany
Job Advertisement PSCEU 905 (19/32)
Panasonic System Communications Company Europe · Germany · Inžiniering · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
19/26
Panasonic Business Support Europe GmbH GER · Germany · Logistika · Skúsení odborníci
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
with focus on Sales Planning and Controlling
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Financie · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Bracknell, Anglicko
JOB ADVERTISEMENT SRF 869, 18/278
Panasonic System Communications Company Europe · Anglicko · Marketing a rozvoj obchodu · Absolventi & profesionáli
Wiesbaden, Germany
Job Advertisement SRF 882, 19/13
Panasonic System Communications Company Europe · Germany · Marketing a rozvoj obchodu · Skúsení odborníci
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn bei München, Germany
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Informačné technológie · Absolventi & profesionáli
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Ottobrunn near Munich, Germany
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Logistika · Absolventi & profesionáli

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.