Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


Bracknell, Anglicko
Customer Service - Customer Care Specialist
Panasonic U.K. a Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH · Anglicko · Administratíva a podnikové služby · Skúsení odborníci
Bracknell, Anglicko
Customer Service - Returns Administrator
Panasonic U.K. a Branch of Panasonic Marketing Europe GmbH · Anglicko · Administratíva a podnikové služby · Skúsení odborníci

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.