Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


Panasonic France, une Succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH · Francúzsko · Ľudské zdroje · Skúsení odborníci
Wiesbaden, Germany
Reference number: 20/67
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Ľudské zdroje · Absolventi & profesionáli
München, Germany
ab sofort
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Ľudské zdroje · Študenti

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.