Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


Langen (Hessen), Germany
Reference number 20/136
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
Referenznummer 20/140
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Študenti
Hamburg, Germany
Referenznummer: 20/130
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Wiesbaden, Germany
Reference number: 20/100
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
20/133 - limited contract for 18 months; full or part time (min. 30h)
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
20/133 - auf 1,5 Jahre befristet; in Voll- oder Teilzeit (mind. 30h)
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
REFERENZNUMMER: 20/128
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Študenti
Hamburg, Germany
Referenznummer: 20/124
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Študenti

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.