Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


Ottobrunn bei München, Germany
Referenznummer: 20/45 (please apply with CV & cover letter in ENGLISH)
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Ottobrunn bei München, Germany
Referenznummer: 20/16 (please apply with CV & cover letter in ENGLISH ONLY)
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci
Ottobrunn bei München, Germany
19/133
Panasonic Business Support Europe GmbH (Germany) · Germany · Informačné technológie · Skúsení odborníci

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.