Spoločnosť Panasonic je zamestnávateľom s rovnakou príležitosťou. Rozhodnutia o zamestnanosti sa prijímajú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náboženstvo alebo vieru, spoločenské postavenie, štátnu príslušnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, fyzické alebo duševné postihnutie, preradenie pohlavia, manželstvo alebo občianske partnerstvo, tehotenstvo a materstvo alebo akýkoľvek iný chránený stav vo svetle platných zákonov.


München, Germany
ab sofort
Panasonic Electric Works Europe AG · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Any NSC, Európa
Job Advert PSCEU 971 (19/248)
Panasonic System Communications Company Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH · Európa · Predaj · Skúsení odborníci
Any NSC, Európa
Job Advert PSCEU 012 (20/64)
Panasonic System Communications Company Europe, a Division of Panasonic Marketing Europe GmbH · Európa · Predaj · Skúsení odborníci
Hamburg, Germany
In Teilzeit (25 Stunden/Woche) - befristet für 18 Monate
Panasonic Automotive Systems Europe GmbH · Germany · Predaj · Absolventi & profesionáli
Munich, Germany
Starting as soon as possible
Panasonic Industry Europe GmbH · Germany · Predaj · Skúsení odborníci

Hľadanie práce

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nájdite vyhovujúcu prácu.

Nevyžiadané aplikácie

Ak ste nenašli vyhovujúcu pozíciu, môžete nám zaslať váš životopis. Budeme pre vás hľadať vhodné miesto.